Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Merkezi olarak, Almanya´da insanlarımıza hizmet veren 896 derneği bir çatı altında temsil etmekteyiz. Organizasyon olarak misyonumuz, Müslümanlara ibadet edebileceği yer ve imkanları hazırlamak, uyum ile ilgili proje ve aktiviteler sunmak, sosyal ve kültürel alanlarda çalışmalar yapmak, herkese aynı mesafede yaklaşarak, semavi dinlerin diğer temsilcilerine karşı açık ve dostane ilişkilerini her alanda devam ettirmektir.


Neler Yapıyoruz ?

DİTİB, temsil ettiği kitle itibariyle, çoğunluğu Türkler olmak üzere, her milliyetten ve her yaştan insana dini, sosyal ve eğitim alanlarında hizmet sunmaktadır. Çalışmalarımız gençlere, yaşlılara, hanımlara ve uyum ihtiyacı olan tüm göçmenlere yöneliktir. Kapımız sadece Türk veya Müslüman kardeşlerimize değil, bizden hizmet almak isteyen herkese açıktır.

DİTİB’in İlke ve Prensipleri
Birliğin hizmet ve faaliyetlerinde özenle riayet ettiği temel prensipleri şunlardır:
[1] Birlik; Almanya’nın hür demokratik düzenine bağlıdır. Anayasa ve bütün yasalara titizlikle riàyet eder. Bütün faaliyetlerini hukuk çerçevesinde yürütür.
[2] Birlik; partilerüstü bir kuruluştur. Bütün siyasî partilere eşit uzaklıktadır ve kesinlikle politik faaliyetlerde bulunmaz. Herhangi bir siyasi partiye angaje olmaz.
[3] Birliğin Dernekler Yasasına göre çalışma alanı, görev ve sorumlulukları, ilgili makamlarca tescil edilen tüzüğünde açıkça ifade edilmiştir.
[4] Birlik; çalışmalarında diğer din mensuplarına karşı İslâmiyet'in de temel ilkelerinden olan sevgi, saygı, hoşgörü, tolerans ve dayanışma prensiplerine uygun olarak davranır. Her türlü şiddeti ve şiddete çağrıyı kesinlikle reddeder.
[5] Birlik; çalışmalarında üyelerine eşit muamelede bulunur. Hem üyelerine, hem de dışarıya karşı şeffaftır.
[6] Birlik; sadece ve doğrudan doğruya toplum yararına dinî, hayrî, kültürel ve sportif gayeler güder.
[7] Birlik; Tüzüğündeki amaçları gerçekleştirmek için faaliyetlerini fahrî olarak yürütür.